KBV 003 Amfitrite
Outside35°cHumidity80%
22oInside
Provided byHeinen & Hopman
Our mission is to ensure you the perfect climate indoors, regardless of the weather outside.

İsveç Sahil Güvenlik için kimyasal geri dönüşüm taşıtı

2006 yılında Heinen & Hopman, KBV 001 ve 002 adlı ikiz İsveç Sahil Güvenlik deniz taşıtına HVAC sistemi teslimat siparişi almıştır. Bu tarz taşıtlarda tipik olarak yer alanların şeylerin yanı sıra, bu botların operasyonel kapasiteleri arasında petrol dökülmesinde geri kazanım modu da bulunmaktadır. Bu durum da hidrokarbon bileşenlerinin elimine edilmesini sağlayacak özel bir hava filtreleme sisteminin iç kısım klimaya eklenmesini gerektirmiştir. Her ne kadar bu zorunlu değildiyse de müşteri, mürettebat için sağlıklı bir iş ortamı sağlamak adına bu bileşenleri filtreleyecek kapasiteye ihtiyaç duymuştur.

2007 yılında, KBV-003 adında ek kimyasal geri kazanım fonksiyonuna sahip üçüncü bir tekne siparişi verilmiştir. Kimyasal geri kazanım koşulları mürettebat için çok zararlı olabilecekleri için bu durum taşıta yeni bir boyut kazandırmış oldu. İlgili sınıflandırma otoritesi Germanischer Lloyd (GL), her ne kadar havadan hangi bileşenlerin filtrelenmesi hususu henüz tanımlanmamış ve o zaman mevcut olan sınıf şartlarının ötesinde olmuş olsa da, mürettebat emniyeti için belirli koşullar aramaktaydı.

Zorluklar

KBV-001 ve 002'de taşıt üzerindeki alanın oldukça sınırlı olduğunu öğrenmiştik. Bu durum, enerji tasarrufu çözümleri, mürettebat konforu ve işletme olasılıkları söz konusu olduğunda, İsveç Sahil Güvenlik'in uygulanan teknoloji seviyesi husunda çok talepkar şartlarının olması sebebiyle karşımıza büyük bir zorluk çıkarmış oluyordu. 

Bu amaçlar için şu sistemler müşteriye özel olarak yapılmıştır:

 • HVAC odasına sığması için özellikle tasarlanmış, entalpi eşanjörlü klima ünitesi. Dikdörten kutu bölümlere ayrılmıştır. Böylelikle aynı fonksiyonellik korunmuş fakat tamamen farklı bir görünüm kazandırılmıştır.
 • Yaşam alanları ve dümen kontrol odası için karbon yüklü yağ geri kazanım filtreleme sistemleri.
 • Tamamen otomatik olan HVAC kontrolleri taşıtın entegre monitör sistemine bağlanmıştır. Bir düğmeye basıldığında farklı çalışma (normal, sessiz, yağ geri kazanımı, kilitli gemi) modu etkinleştirilmektedir. 
 • Mürettebatın refahı için Konfor Sınıfı 2'yi sağlamak adına yüksek seviyeli titreşim/gürültü azaltılması.
 • Farklı sistemlerde sıcaklık/basınç kontrolü sağlayan farklı kontrol ve denetim sistemleri. Bu, bütün operasyonel durumlarda ve çevre koşullarında teçhizatın güç gereksinimlerini optimize etmiştir.

KBV-003 için ek zorluklar:

 • Bir düğmeye basıldığında etkinleştirilecek Chemrec modu eklenmiştir.
 • 1 ve 2. taşıtlar için kullanılan Oilrec sistemlerinden daha ayrıntılı olan, yaşam ve motor odaları için Chemrec filtreleme sistemleri. Bu ise, filtrelerin doymaları söz konusu olduğunda tamamen otomatik olan ek destek sistemini ön plana çıkarmıştır.
 • Filtreleme sistemlerinde GL'in onayını almak. İsveç Sahil Güvenliği, daha önceki yapılmış sistemlerle birebir karşılaştıracağı bir örneğe sahip değildi. İsveç Sahil Güvenlik, tersane ve Hollandalı araştırma enstitüsü TNO ile yakın işbirliği sayesinde onay test ve prosedürleri, müşteri için sınıf onayına uygun mükemmel bir çözüm sunmuş oldu.

İş Kapsamı

Heinen & Hopman'ın KBV-003 projesi için iş kapsamı şunları kapsamıştır:

 • İhale aşamasında teknik şartnamelerin birlikte yazılımı ve HVAC sisteminin taşıt tasarımına uygulanması.
 • Anlaşmadan sonra HVAC ve erzak soğutma sisteminin bütün tasarım ve mühendisliğinin yapılması. Bunu takiben FAT, HAT, SAT ve ILS faaliyetlerinin teslimatı, kurulumu ve başlatılmaları gerçekleşmiştir.

Bu taşıt Hollanda'da Damen Schelde Naval Shipbuilding tarafından inşa edilmiştir.

Tedarik kapsamı

Diğer birçok küçük teçhizat parçalarının yanı sıra şu ana teçhizatlar da tedarik edilmiştir:

 • Yaşam alanı için 1 adet entalpi eşanjörlü hava işleme ünitesi - 21.400m3/hr
 • Dümen kontrol odası için 1 adet hava işleme ünitesi - 8.400m3/hr
 • 10 adet yerel soğutma ünitesi - farklı kapasitelerde
 • Yaşam alanları ve motor odası için 2 adet filtre birimi - 2+2 aşama Hepa/Karbon
 • Yaşam alanları ve motor odası için 2 adet destek filtresi - 2+2 aşama Hepa/Karbon
 • Motor odaları için 8 adet kapalı durum yerel soğutma üniteleri - 16.000m3/hr
 • İtici odaları için 2 adet yerel soğutma birimleri - 6.000m3/hr
 • Mekanik destek havalandırması için 18 vantilatör 
 • Motor odası için 1 adet yüksek basınçlı 'Dirivent' destek havalandırması
 • Mekanik egzoz havalandırması için 22 vantilatör 
 • Her biri 180 kW olmak üzere 2 adet soğutulmuş su ünitesi
 • 2 adet soğutulmuş su pompası - 54m3/hr, hız kontrollü
 • 2 adet yağ ateşli kazan - herbiri 550kW olmak üzere
 • Birincil ve ikincil sistemler için 2+2 sıcak su pompası - 34m3/hr + 20m3/hr
 • 21 yerel ünite ısıtıcıları
 • 2 özel amaçlı kurutma ünitesi 
 • Programlanabilir mantık kontrollü (PMK) 2 adet erzak soğutma birimi - 6,5kW (100% + 100% destek)
 • 1 adet tam otomatik HVAC kontrol sistemi - PMK + IAMCS arayüzlü
 • 1 adet motor odası için ısı takipli buğu giderici

Read more

Bağlı kuruluş
H&H Headquarters
Tersane
Damen Schelde Naval Shipbuilding
IMO No.
9380465
Geminin ismi
KBV 003 Amfitrite
Sahip
Swedish Coastguard
Teslim yılı
2010
Teslim edilen ülke
Hollanda
Geminin cinsi
Kimyasal geri kazanım gemisi
Uzunluk
81.30 m

Mürettebat için sağlıklı bir iş ortamı sağlamak adına bu bileşenleri filtreleyecek kapasiteye ihtiyaç duymuştur.

Michel Veltman

Michel Veltman

Michel Veltman

- Sales Manager

Michel Veltman

Michel Veltman

- Sales Manager

Our clients
Newsletter
Stay updated

Subscribe to our newsletter

Close
İletişim