Heinen & Hopman employee
close
Would you like to visit our site in English?
Remember my choice
GoStay on this site
Möchten Sie unsere Website in Deutsch zu besuchen?
Erinnere dich an meine Wahl
GoBleiben Sie auf dieser Seite
당신은 한국어로 우리의 사이트를 방문 하시겠습니까?
선택 기억하기
가기Stay on this site
Doriți să vizitați site-ul nostru în limba română?
Amintiți-vă alegerea mea
MergeStay on this site

Yel değirmenleri

Sürdürülebilirlik

Sizin dünyanız bizim dünyamızdır

Sürdürülebilirlik hem üreticiler hem de tüketiciler için önemli bir husustur. Hükümet düzenlemelerinin daha katı olması sebebiyle işletmeler daha ekolojik operasyonlar gerçekleştirirken verimliliği geliştirerek maliyetleri azaltmayı hedeflemektedirler. Müşteriler de herkes için daha iyi bir gelecek oluşturmak için daha çok kendi sorumluluklarının farkına varmakta ve çevresel bilinçliliğin önemini daha fazla anlamaktadırlar. Bu fikirden yola çıkan Heinen & Hopman, Yeşil Bildiriyi yayınlamış bulunmaktadır. Şirket olarak enerji tasarrufu ve düşük emisyonlar için ekoloji dostu ürün çizgimizi genişletmek için akıllı metotlar geliştirmeye çalışıyoruz.

Yeşil Bildiri & logo

Yeşil Bildiri, sadece bizim sürdürülebilirlik hakkındaki görüşümüz ve bunun şirket için olan önemini tanımlamakla kalmamaktadır. Bu bildiri aynı zamanda sektörümüzdeki 'yeşil' olmanın önemi hakkında farkındalığı arttırmayı amaçlamaktadır. Bu fikirden yola çıkarak, sürdürülebilir ürünlerimiz, sistemlerimiz ve ilgili bilgi materyalleri üzerinde bulunan bir logo oluşturmuş bulunuyoruz. Bu uygulama, daha iyi ve verimli yarınlar için hizmetlerimizi geliştirmek adına nasıl yatırımlar yaptığımız hakkındaki farkındalığı arttırmamıza yardımcı olmaktadır.

Girişimlerimiz

Takımımızın sahip olduğu bütün deneyim ve bilgiyi kullanarak, ürünlerimizin gelişmesi için önemli olan yenilik ve düzenlemeler hakkında bilgi sahibi bulunmaktayız. Heinen & Hopman müşterilerin ihtiyaçlarını dikkatle dinlemekte ve onları yeşil ürün ve çözümlerimizi seçmeye teşvik etmektedir. İşte bu nedenle bir gemi veya platformun akıllı tasarımının geliştirilme aşamasının ilk başlarında projeye dahil olmamız, ve gemi üzerinde enerji tasarrufu elde etmede büyük fark yaratacak çözümler üretmemiz çok önemlidir.

Belgelendirme

Stay updated

Subscribe to our newsletter

Close
İletişim